ALGEMENE VOORWAARDEN

Naast de aankoopprijs van de tickets, worden service-, verzending- en transactiekosten aangerekend die kunnen verschillen naargelang het evenement. Deze kosten worden weergegeven bij de bestelling; er kunnen geen andere dan de weergegeven kosten aangerekend worden.

De totale prijs die voor de tickets wordt betaald kan dus hoger zijn dan de prijs die op het ticket vermeld staat. De ticketprijzen, verzendings- en transactiekosten en/of mobiliteitsbijdrage zijn inclusief btw.

De totale prijs van de bestelling, alle kosten inbegrepen, is onmiddellijk betaalbaar na afsluiting van het contract. De betaling kan gebeuren met een krediet/debetkaart en voor sommige evenementen.

Facultatieve aanvullende producten en/of diensten eventueel afzonderlijk worden aangeboden en zullen worden aangerekend bovenop de weergegeven kosten.

Hoewel we ernaar streven dat alle prijzen op de Website correct zijn, kunnen er zich fouten voordoen. Mochten we een fout vaststellen in de prijs van welk artikel ook dat u hebt besteld, dan zullen wij u zo snel mogelijk informeren en u de keuze geven om uw bestelling hetzij te herbevestigen aan de correcte prijs (en uw rekening crediteren of debiteren naar gelang het geval), hetzij uw bestelling te annuleren. Indien we er niet in slaagt de koper te contacteren, dan aanvaardt deze laatste dat de bestelling door ons als geannuleerd wordt beschouwd. Kiest u ervoor uw bestelling te annuleren terwijl u de incorrecte prijs reeds hebt betaald, dan betalen wij u het volledige bedrag terug.

De vips tickets behoren tot de meest gevraagde tickets voor shows en andere evenementen. Dergelijke tickets kunnen op verzoek van de Organisator te koop worden aangeboden. Deze tickets geven klanten een gegarandeerde toegang tot de best beschikbare plaatsen voor het evenement. Wij passen in dat geval het principe van "dynamic pricing" toe, wat betekent dat de prijs wordt bepaald door de totale vraag en aanbod op het moment.